WAŻNE

WAŻNE

Jak czytać oznaczenia na ścianie bocznej opony
Ściana boczna Twojej opony zawiera wszystkie informacje, których potrzebujesz. Poniżej znajdziesz kilka wskazówek dotyczących znaczenia poszczególnych liczb i liter:

Jak czytać oznaczenia na ścianie bocznej opony
Ściana boczna Twojej opony zawiera wszystkie informacje, których potrzebujesz. Poniżej znajdziesz kilka wskazówek dotyczących znaczenia poszczególnych liczb i liter:
A. Szerokość opony
Szerokość opony mierzona w milimetrach od jednej do drugiej ścianki bocznej.
B. Wysokość profilu
Jest to wyrażony w procentach stosunek przekroju opony do jej szerokości. Na przykład wysokość profilu równa 65 oznacza, że wysokość opony jest równa 65% jej szerokości.
C. Średnica koła
Średnica (wysokość) koła w calach.
D. Indeks nośności
Indeks nośności odnosi się do maksymalnego dopuszczalnego obciążenia opony w kg. Informacja o indeksie nośności opony znajduje się na jej ściance bocznej, po prawej stronie oznaczenia średnicy.
Na przykład opona o indeksie nośności równym 91 może udźwignąć 615 kg.
Przy zakupie nowych opon należy zawsze zwracać uwagę na indeks nośności oraz indeks prędkości. Pamiętaj również, aby sprawdzić zalecenia producenta.
E. Indeks prędkości
Indeks prędkości to maksymalna prędkość dla prawidłowo napompowanej opony w obciążonym pojeździe. Indeks prędkości wskazuje litera na końcu ściany bocznej, po indeksie nośności. Na przykład maksymalna prędkość dla opony z indeksem prędkości „V” to 240 km/h.
 
Przy zakupie nowych opon koniecznie dopasuj ich indeks prędkości do prędkości Twojego pojazdu.
Wyższe indeksy nośności i inne indeksy prędkości
Możliwe jest zamontowanie opon o wyższych indeksach nośności i innych indeksach prędkości niż podane w dokumentacji producenta pojazdu.
Zawsze jednak sprawdź najpierw w dokumentacji producenta pojazdu, czy wybrane opony można zamontować w Twoim samochodzie, a także czy ich używanie jest zgodne z lokalnymi przepisami i regulacjami. Należy również przestrzegać wszystkich wymagań nałożonych przez lokalne prawo i nie przekraczać dopuszczalnych prędkości oraz nośności wskazanych na oponie, jak i tych określonych przez producenta pojazdu.  Sprzedawca pomoże Ci sprawdzić te informacje przed zakupem lub doborem opon.
 
 
Czy możliwe jest zamontowanie opon o wyższym indeksie prędkości niż wynikający z zaleceń producenta pojazdu?
Tak, jest to możliwe. Zawsze jednak sprawdź najpierw w dokumentacji producenta pojazdu, czy wybrane opony można zamontować w Twoim samochodzie.
 
Czy możliwe jest zamontowanie opon o wyższym indeksie nośności niż wynikający z zaleceń producenta pojazdu?
Tak, jest to możliwe. Zawsze jednak sprawdź najpierw w dokumentacji producenta pojazdu, czy wybrane opony można zamontować w Twoim samochodzie.
 
Czy możliwe jest zamontowanie opon o wyższym indeksie prędkości i wyższym indeksie nośności niż wynikające z zaleceń producenta pojazdu?
Tak, jest to możliwe. Zawsze jednak sprawdź najpierw w dokumentacji producenta pojazdu, czy wybrane opony można zamontować w Twoim samochodzie.
 
Czy możliwe jest zamontowanie opon o niższym indeksie prędkości niż wynikający z zaleceń producenta pojazdu?
Tak, jest to możliwe. Możesz zimą używać opon całorocznych lub zimowych (M+S) o niższym indeksie prędkości, pod warunkiem że: a) naklejka z maksymalną dopuszczalną prędkością znajduje się w polu widzenia kierowcy; oraz b) nie przekraczasz maksymalnej dopuszczalnej prędkości. Zawsze jednak sprawdź najpierw w dokumentacji producenta pojazdu, czy wybrane opony można zamontować w Twoim samochodzie, a także czy ich używanie jest zgodne z lokalnymi przepisami i regulacjami.
 
Czy możliwe jest zamontowanie opon o wyższym indeksie nośności i niższym indeksie prędkości niż wynikające z zaleceń producenta pojazdu?
Tak, jest to możliwe.
Możesz zimą używać opon całorocznych lub zimowych (M+S) o niższym indeksie prędkości, pod warunkiem że: a) naklejka z maksymalną dopuszczalną prędkością znajduje się w polu widzenia kierowcy; oraz b) nie przekraczasz maksymalnej dopuszczalnej prędkości. 
Zawsze jednak sprawdź najpierw w dokumentacji producenta pojazdu, czy wybrane opony można zamontować w Twoim samochodzie, a także czy ich używanie jest zgodne z lokalnymi przepisami i regulacjami.
 
Ostrzeżenie:
Sprawdź maksymalną nośność w instrukcji obsługi pojazdu. Przeciążenie pojazdu wiąże się z naciskiem na opony i inne kluczowe części pojazdu. Konsekwencją może być gorsze prowadzenie, wyższe zużycie paliwa, a także uszkodzenie opony. Innymi negatywnymi skutkami przeciążenia mogą być pęknięcie, rozłączenie się komponentów oraz rozerwanie opony.
Rodzaj opony
Litera „P” lub brak litery oznaczają oponę przeznaczoną do samochodów osobowych.
 
Konstrukcja
Litera „R” oznacza oponę radialną. Obecnie prawie każda nowa opona jest radialna.
Numer i znak atestu ECE
Opony z tym oznaczeniem są zgodne ze standardami Europejskiej Komisji Gospodarczej odnoszącymi się do opon pneumatycznych.
 
Informacje o ciśnieniu w oponie
Wartość maksymalnego ciśnienia powietrza w oponie. Poszukaj w instrukcji obsługi samochodu dodatkowych zaleceń dotyczących ciśnienia w oponach, ponieważ może ono mieć wpływ na prowadzenie, pokonywanie zakrętów, hamowanie i zużycie paliwa.
Wskaźniki zużycia bieżnika
Litery „TWI” mówią o położeniu wskaźników zużycia bieżnika opony. Należy je regularnie kontrolować, aby mieć pewność, że głębokość bieżnika jest wystarczająca. Minimalna głębokość bieżnika w większości krajów UE to 1,6 mm.
Data produkcji
Ten czterocyfrowy kod określa tydzień i rok produkcji opony.
Copyright ©2017 Dabor - wulkanizacja, All Rights Reserved.